Lưu Lai Phật Tổ

BookMark
1 truyện
  • Long Tế

    Long Tế

    Tác giả:

    Trần Phong là một chàng trai đi ở rể nhà họ Hạ, trong mắt nhà vợ anh chỉ là một kẻ vô dụng, chịu mọi sự khinh thường, dè …