EvForever

BookMark
1 truyện
  • Khuynh Thành Nữ Phụ

    Khuynh Thành Nữ Phụ

    Tác giả:

    "Hiên…một chút thôi được không? hãy để em được gần anh?" "Tránh ra" Thiếu niên đạm bạc quay lưng đi. "Hiên, không cần lạnh lùng như vậy mà." Bóng lưng ấy lúc …