Ra mắt tính năng lưu truyện và chuyển dữ liệu

Administrator
Quản Trị Viên
2021-05-26 06:05:36
Từ giờ bạn có thể lưu truyện vào Tủ Truyện

B1. Trên mỗi đầu truyện bạn sẽ thấy Tab « Quản Lý » (bên cạnh tab « D.S Chương » )

B2. Click vào mục «Thêm vào Tủ Truyện »

Tính năng chuyển dữ liệu qua lại giữa trình duyệt và tài khoản

B1. Profile >> Cài đặt cá nhân >> Dữ liệu

B2. Chọn kiểu đồng bộ

Các bạn có thắc mắc hoặc gặp lỗi gì thì comment nhé.
Thêm Bình Luận